In 2018 zoeken we naar gezonde vooruitgang

Bestaat er een perfecte balans tussen vooruitgang en behoudendheid? In het nieuwe jaar staat deze vraag centraal. Dit artikel beschrijft de thema’s die voor 2018 belangrijk zijn. 

Rave New YearVolgens Human Design is de nieuwe jaarcyclus begonnen op 22 januari 2018 om 03.18 uur. Met die gegevens ontstaat de kaart die je hierboven ziet. Hoe het komende jaar jou persoonlijk beïnvloedt, is afhankelijk van jouw eigen design. Maar er zijn ook algemene tendensen die betrekking hebben op ons allemaal.

Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe jaar 2018 de energie heeft van een Projector. Dit type (ongeveer 20% van de mensen) levert een bijdrage door het sturen en finetunen van energie. Projectors zijn typische coaches, leraren en adviseurs. Zij zijn hier niet om energie te manifesteren of te genereren, maar laten zien hoe energie optimaal kan worden ingezet.

Natuurlijk legt elke Projector weer andere accenten. In de kaart van het jaar 2018 zie je dat vooral het thema gezondheid belangrijk is en dan specifiek het zoeken naar vormen waarin we onze gezondheid kunnen perfectioneren (kanaal 57-10). Hierbij kan het gaan om fysieke gezondheid, maar ook om gezondheid van organisaties, van relaties, van communicatievormen, enzovoorts.

Ook het denken speelt in 2018 een belangrijke rol. Volgens Human Design kunnen we voor onszelf geen beslissingen nemen op basis van het denken. Wel kunnen we met onze visie en denkwijze anderen tot dienst zijn. Het jaar 2018 doet dat met de lijn van het logische denken (kanaal 63-4). Hierbij gaat het om data, feiten en patronen die ons inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen.

Specifiek voor dit design van 2018 is het vermogen om een gezonde rem te zetten op ontwikkelingen of mensen die te hard vooruit willen en daarbij tradities en goed werkende systemen uit het oog verliezen. Dat zou betrekking kunnen hebben op ontwikkelingen als crypto-currency of de bekrachtiging van de vrouwelijke energie in het maatschappelijk leven. Dit zijn ontwikkelingen die onherroepelijk een grotere rol gaan spelen in de toekomst, maar dat wil niet zeggen dat we oude systemen radicaal overboord moeten gooien.

In het jaar 2018 is ook het nieuwsgierige zoeken naar inzichten en ervaringen een thema (kanaal 11-56). Welke (emotionele) ervaringen uit het verleden zijn belangrijk om te worden doorverteld? Welke lessen kunnen we trekken uit deze verhalen?

Dit alles maakt dat deze ‘Projector’ een gezonde balans zoekt tussen behouden en vooruitgang, tussen traditie en toekomst. Of het nu gaat om werk, relaties of je persoonlijke ontwikkeling: het thema van gezonde vooruitgang zal voor ons allemaal een rol gaan spelen in 2018.

Ik wens je een fijn nieuw jaar!

Photo by Andy Kelly on UnsplashBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren