Human Design is een coaching-systeem dat inzicht geeft in wie je werkelijk bent. Het bijzondere aan dit systeem is dat het verschillende reguliere wetenschappen combineert met spirituele methoden. Zo bevat Human Design elementen uit de kwantummechanica en biochemie, maar maakt het ook gebruik van astrologie en de I Tjing.

Blauwdruk
Ieder mens heeft een uniek design en daarmee andere kwaliteiten en valkuilen. Dat wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van een eenvoudige, schematische kaart. Een blauwdruk. Deze kaart bevat een grote hoeveelheid informatie, van algemeen tot zeer specifiek, die jou inzicht geeft in je design.

Zo behoort ieder van ons tot één van de vier typen: Manifestors (8 procent), Generators (70 procent), Projectors (20 procent) en Reflectors (2 procent). Die verdeling geeft grofweg aan hoe we onze bijdrage leveren in de wereld. Daarnaast hebben we allemaal een profiel, een strategie die ons helpt keuzes te maken en een uniek thema dat iets zegt over onze levensbestemming. Dit wordt aangevuld met specifieke kwaliteiten in de kanalen en poorten, en met onze valkuilen, de open vlakken.

Ontspannen
Van jongs af aan hebben we geleerd dat we het leven zelf in de hand hebben, dat we proactief en ondernemend moeten zijn om te voldoen aan een ideaalbeeld. Human Design laat echter zien dat wij allemaal een unieke bijdrage leveren. Het is dus helemaal niet wenselijk om aan verwachtingen te voldoen, of we die verwachtingen nu hebben opgepikt van de buitenwereld of dat we ze opleggen aan onszelf. Juist het feit dat we ons zo sterk aanpassen aan onze omgeving, maakt dat we het contact verliezen met onze echte kwaliteiten. Human Design laat je zien waar voor jou die kwaliteiten liggen en op welk vlak je juist mag loslaten wat je niet bent. Human Design vraagt ons meer te ontspannen, zodat ons leven de vorm kan aannemen zoals die voor ons is bedoeld.

Wil je weten hoe Human Design voor jou kan werken? Kijk eens rond op deze website en voel je vrij om een afspraak te maken voor een reading.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren